Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce

Oddział w Zawierciu


nr rachunku bankowego:
07 1540 1128 2112 7100 0215 0001nr rachunku bankowego w formacie IBAN (dla przelewów z zagranicy):
PL07 1540 1128 2112 7100 0215 0001